MENY

Personvernserklæring

Ditt personverk er selvsagt viktig for meg. I denne erklæringen får du informasjon om hvilke opplysninger jeg samler inn via mine kontaktskjemaer på denne nettsiden, samt hvordan jeg bruker dem og dine rettigheter til å ha kontroll over informasjonen om deg selv. Denne personvernerklæringen gjelder for Fotograf Frida Bringslimark sine nettsteder. Frida Bringslimark er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsidene: www.fotofrida.com

Du kan alltid ta kontakt med meg direkte via mail (post@fotofrida.com) eller telefon (975 03 595).

Personopplysninger som behandles

Fotograf Frida Bringslimark samler ikke inn personopplysninger som personnummer eller opplysninger om personlige betalingskort.

Informasjon som innhentes:

For og etternavn på oppdragsgiver

Navn og alder på personer som skal fotograferes

Kjønn

Adresse

Telefon

Epost

Firmanavn

Samtykke for fotografens eget bruk av fotografier

Hvordan informasjon innhentes?

Fotograf Frida Bringslimark samler inn opplysninger gjennom kontaktskjema på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Formålet med informasjonen som innhentes

For å kunne sende relevant informasjon

For å kunne besvare henvendelser

Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god service. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet gjennom skjema på www.fotofrida.com lagres i one.coms mail server, samt i iCloud mailbehandler. Informasjonen lagres også i lokalt arkiv hos Fotograf Frida Bringslimark.
Ved fakturering lagres kundeopplysninger i Fiken Regnskap. Her lagres informasjonen i henhold til de krav som settes i regnskapsloven.
De fotografiske verk lagres på eksterne harddisker og gjennom skybasert backup hos Jottacloud og Dropbox.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte Fotograf Frida Bringslimark. Kontaktinformasjon står øverst i erklæringen.

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Fotograf Frida Bringslimark kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Fotograf Frida Bringslimark.

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. Dersom du mener at Fotograf Frida Bringslimark ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Avtalevilkår

Jeg oppfordrer alle oppdragsgivere å sette seg inn i avtalevilkårene. Disse er beskrevet i kontrakter som utsendes ved booking.

Oppdatert 30.06.2018

LUKK